اوکی ادمین

مرجع تخصصی ادمین ها

نرگس سعیدی | ادمین تولید محتوا
9 ساعت قبل

نرگس سعیدی | ادمین تولید محتوا


حسین ابراهیمی
3,000,000
رومینا مهدی زاده | ادمین همه فن حریف هستم
20 ساعت قبل

رومینا مهدی زاده | ادمین همه فن حریف هستم


حسین ابراهیمی
2,000,000
هانیه سلیمی | همون ادمینی که دنبالشی
1 روز قبل

هانیه سلیمی | همون ادمینی که دنبالشی


حسین ابراهیمی
2,000,000
ارام طاهری | من ارام اینجام تا کمکت کنم پیجت رشد کنه
2 روز قبل

ارام طاهری | من ارام اینجام تا کمکت کنم پیجت رشد کنه


حسین ابراهیمی
توافقی
ناهید آینده بین هم ادمینی | هم بلاگری فعالیت داشتم
5 روز قبل

ناهید آینده بین هم ادمینی | هم بلاگری فعالیت داشتم


حسین ابراهیمی
2,000,000
امیرحسین عباسی | ادمین تولید محتوا
5 روز قبل

امیرحسین عباسی | ادمین تولید محتوا


حسین ابراهیمی
توافقی
نوشین وحدت | ادمین اینستاگرام
7 روز قبل

نوشین وحدت | ادمین اینستاگرام


حسین ابراهیمی
2,000,000
سعیده میرزایی | یک معجزه برای پیجت
1 هفته قبل

سعیده میرزایی | یک معجزه برای پیجت


حسین ابراهیمی
3,000,000
فاطمه هاشمی | ادمین کاربلد
1 هفته قبل

فاطمه هاشمی | ادمین کاربلد


حسین ابراهیمی
3,000,000
فاطمه باقرزاده | ادمین مدیریت کامل سناریو نویس و فروش
1 هفته قبل

فاطمه باقرزاده | ادمین مدیریت کامل سناریو نویس و فروش


حسین ابراهیمی
3,000,000
مائده درویش مسلک | ادمین خلاق و پرانرژی برای رشد پیج شما و فروش بیشتر
1 هفته قبل

مائده درویش مسلک | ادمین خلاق و پرانرژی برای رشد پیج شما و فروش بیشتر


حسین ابراهیمی
توافقی
رها کرمزاده |  ادمین پاسخگویی دایرکت و کامنت / ثبت سفارش و فروش
1 هفته قبل

رها کرمزاده | ادمین پاسخگویی دایرکت و کامنت / ثبت سفارش و فروش


حسین ابراهیمی
3,000,000
زهرا صمیمی | ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارش
1 هفته قبل

زهرا صمیمی | ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارش


حسین ابراهیمی
توافقی
طاهره یادگاری | ادمین دایرکت و کامنت هستم
1 هفته قبل

طاهره یادگاری | ادمین دایرکت و کامنت هستم


حسین ابراهیمی
2,000,000
بهاره عبدالله پورخمسه | ادمین فروش و تبلیغات و تولید محتوا
1 هفته قبل

بهاره عبدالله پورخمسه | ادمین فروش و تبلیغات و تولید محتوا


حسین ابراهیمی
5,000,000
نگارقیصری ادمین اینستاگرام
1 هفته قبل

نگارقیصری ادمین اینستاگرام


آکادمی لونا
توافقی
عارفه طباطبایی | ادمین تولید محتوا و استوری
1 هفته قبل

عارفه طباطبایی | ادمین تولید محتوا و استوری


حسین ابراهیمی
توافقی
احمدرضا رضایی | ادمین حرفه ای
1 هفته قبل

احمدرضا رضایی | ادمین حرفه ای


حسین ابراهیمی
2,000,000
شبنم شکوهی راد | ادمین ثبت سفارش و دایرکت
1 هفته قبل

شبنم شکوهی راد | ادمین ثبت سفارش و دایرکت


حسین ابراهیمی
3,000,000
شبنم شکوهی راد ادمین دایرکت و ثبت سفارش هستم
1 هفته قبل

شبنم شکوهی راد ادمین دایرکت و ثبت سفارش هستم


حسین ابراهیمی
1,500,000
کیمیا قنبربیگی | ادمین حرفه ای اینستاگرام
1 هفته قبل

کیمیا قنبربیگی | ادمین حرفه ای اینستاگرام


حسین ابراهیمی
3,000,000
المیراقادری ادمین حرفه ای
2 هفته قبل

المیراقادری ادمین حرفه ای


حسین ابراهیمی
توافقی
الینا اصلانی ادمین دایرکت و پاسخگو
3 هفته قبل

الینا اصلانی ادمین دایرکت و پاسخگو


حسین ابراهیمی
2,000,000
یاشیل نظری ادمین دایرکت و کامنت
3 هفته قبل

یاشیل نظری ادمین دایرکت و کامنت


آکادمی لونا
5,000,000
الینا اصلانی ادمین دایرکت و پاسخگو
3 هفته قبل

الینا اصلانی ادمین دایرکت و پاسخگو


حسین ابراهیمی
2,000,000
کیمیا قنبربیگی | ادمین حرفه ای اینستاگرام
3 هفته قبل

کیمیا قنبربیگی | ادمین حرفه ای اینستاگرام


حسین ابراهیمی
3,000,000
ارام طاهری | من ارام اینجام تا کمکت کنم پیجت رشد کنه
3 هفته قبل

ارام طاهری | من ارام اینجام تا کمکت کنم پیجت رشد کنه


حسین ابراهیمی
توافقی